Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến
  • Vũ Kim Dung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Nhạc
    • Điện thoại:
      0374854509
  • Lê Quốc Đông
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0386499943
    • Email:
      ledong.edu@gmail.com
  • Lê Thị Thanh Huyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Tiếng Anh
    • Điện thoại:
      0986080588
    • Email:
      sumo.benho@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thúy
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên - Chủ nhiệm lớp 2a
    • Điện thoại:
      0329921566
    • Email:
      thuyhungc1chauson@gmail.com
  • Lê Thị Hợp
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên - chủ nhiệm lớp 3b
    • Điện thoại:
      0349304368
    • Email:
      lethihop.0303@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thủy Chung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên - Chủ nhiệm lớp 3a
    • Điện thoại:
      0396704229
    • Email:
      thuychungc1chauson@gmail.com
  • Trần Thị Đào
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên Mĩ thuật - Tổng phụ trách
    • Điện thoại:
      0976183290
    • Email:
      nangbanmai2390@gmail.com
  • Phương Thị Biên
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Trưởng Thanh tra, tổ phó tổ 1,2,3
    • Điện thoại:
      0339902293
    • Email:
      phuongbien73@gmail.com
  • Phương Thị Thế
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng tổ 1,2, 3
    • Điện thoại:
      0398850968
    • Email:
      thekhoi7475@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 455
Tháng trước : 669