Ngày 16/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội có Công văn số 4424/SGDĐT-CTTT về việc đảm bảo sức khỏe và phòng ...